Udvalg

Udvalg

Spinning

Kommissorium

 • Ansvaret for at der er instruktører nok
 • Koordinerer spinnings planen
 • Lave tiltag (Event) med henblik på indtægt til spinnings udgifter
 • Koordinere vedligeholdelse af cykler mm, ved hjælp af interne hjælpere, eksterne leverandører
 • Aftale budget for spinning med bestyrelse, og føre spinnings regnskab

Medlemmer
Orla Kristensen (Tovholder)     orla1953@gmail.com     40411385
Søren Larsen  sl@sifa.dk   22100027


MTB

Kommissorium

 • Stå for sikkerhed og struktur ved MTB
 • Arrangere træning og MTB ture
 • Vejlede i forbindelse med kurser / kaptajner
 • Aftale budget med bestyrelse

Medlemmer


Landevej, ruter adfærd.

Kommissorium

 • Stå for sikkerhed og struktur ved landevej
 • Arrangere træning, ture mm Landevej
 • Ansvarlig for, at træning afvikles, så der sikres ruter og hastigheder, der favner alle
 • Få kaptajner på de respektive hold organiseret
 • Ansvarlig for regler, køremetoder på landevej
 • Vejlede med kursus behov
 • I samarbejde med Hjemmeside/kommunikation få rutebiblioteket på plads
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer
René Larsen - cykelglaeden@ritterlarsen.dk

Helle Larsen - helle.larsen2001@gmail.com

Flemming Asp - flemmingasp@gmail.com

Bent Preben Nielsen - b.p.nielsen@privat.dk 22701200

Niels Munk - 


Rejser / Ture

Kommissorium

 • Arrangere minimum 1 forårs og 1 efterårstur   
 • Evt. budget aftales med bestyrelsen

Medlemmer
Mette Nielsen (Tovholder)         metteni@dadlnet.dk     22886581
Jan Gaardbo Jensen         jgj@kmd.dk     28123488
Ole Bach Jensen         obj@nost.dk     40505754
Kim Velf         velfkim@gmail.com     51370155


Gravel Cykling

Kommissorium

 • Stå for sikkerhed og struktur ved Gravel Cykling
 • Arrangere træning og Gravel ture
 • Vejlede i forbindelse med kurser / kaptajner
 • Aftale budget med bestyrelse

Medlemmer
Frank Norre (Tovholder)     norre9000@gmail.com     23968346
Ole Bach Jensen     obj@nost.dk     40505754


Foundraising

Kommissorium

 • Have overblikket over fonde og søge muligheder
 • Søge diverse fonde     Opretholde dialogen med SIFA, kommune, folkeoplysning.
 • Holde bestyrelse løbende orienteret om tiltag
 • Udfærdige generel ansøgnings formular med visioner, mål mm.
 • Udfærdige en historik log over udførte ansøgninger

Medlemmer
Birgitta Kunckel (Tovholder)     hammervej103@gmail.com     30381921
Søren Larsen     sl@sifa.dk     22100027


Hjemmeside / Facebook / kommunikation

Kommissorium

 • Holde hjemmeside, Facebook, Nyhedsbreve m.v. opdateret
 • Rådgive bestyrelsen om muligheder inden for den digitale platform
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer
Orla Kristensen      orla1953@gmail.com  40411385
Ole Bach Jensen     obj@nost.dk     40505754


Event / Aktiviteter

Kommissorium

De enkelte events afholdes af ansvarlige udvalg/initiativtager, herunder plan for arrangementet med opstilling, oprydning og hjælpere.

 • At være det koordinerende element ved event / aktiviteter
 • Holde event års-hjulet ajour
 • Understøtte at de aftalte event bliver afholdt
 • Rådgive andre udvalg/initiativtagere i forhold til deres event roller
 • Sikre de enkelte events sker efter aftale med bestyrelsen, herunder at evt. økonomi/budget er aftalt

Medlemmer
Bent Preben Nielsen (Tovhold.)     b.p.nielsen@privat.dk     22701200
Helen Skov     helenhelcom@gmail.com     28234140
Martina Jensen     scienceworld.m@gmail.com     25281313


Hus Udvalg

Kommissorium

 • Ansvarlig for regler ved benyttelse af lokalerne
 • Ansvarlig for almindelig rengøring af lokaler (Aflønnet rengøring / frivillig rengøring)
 • Ansvarlig for at der er de ting til stede i lokalerne der er behov for. (Rengøringsartikler, service, borde, stole m.v.)
 • Forslags ansvarlig ved nye behov / ønsker
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer
Hanne Thor Hansen (Tovholder)     hannethor@outlook.dk     50745502
Sanne Bach Klausen     sannebach@stofanet.dk     26157346
Helen Skov     helenhelcom@gmail.com     28234140


Tøj Udvalg

Kommissorium

 • Ansvarshavende for tøj kollektion i klubben (Sommer, vinter og øvrige produkter)
 • I samarbejde med Sponsor udvalget, salg af reklamepladser på tøjet
 • Distribution af indkøbt tøj
 • Ansvarlig for salg af øvrige produkter via hjemmeside, eller lille lager i klubben
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer
Ole Bach Jensen     obj@nost.dk     40505754
Kristian Eriksen     kristian.eriksen1971@gmail.com     61304488
Heini Hoff Brøndum     hhb@trackunit.com     20756658
Hanne Thor Hansen     hannethor@outlook.dk     50745502
Mette Toftegaard     amettho@gmail.com     29271795
Martina Jensen     scienceworld.m@gmail.com     25281313


Sponsor / Marketing / Netværk

Kommissorium

 • Ansvarlig for sponsoraftaler
 • Afholdelse af sponsor arrangementer
 • Vedligeholdelse af sponsor aftalerne (Løbende opfølgning)
 • Løbende tilbagemelding til bestyrelse (Hensyn til budget, budgetopfølgning, udstedelse af fakturaer)
 • Ansvarlig for sponsor kontrakt kartotek
 • Aftale med andre arbejdsgrupper ved sammenfald
 • Aftale budget med bestyrelse

Medlemmer
Ole Bach Jensen     obj@nost.dk     40505754
Hanne Thor Hansen     hannethor@outlook.dk     50745502
Martina Jensen     scienceworld.m@gmail.com     25281313


Vedligeholdelse af materiel Spinnings cykler Værksted m.v

Kommissorium

 • Ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af Spinnings Cykler plus tilbehør
 • Ansvarlig for Cykel værkstedet
 • Bistå i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af klub lokalerne
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer
Michael Kirketerp (Tovholder)     kirketerp@anarki.dk     21843717